Få produsentnr. (brukernavn)

Du kan få tilsend ditt produsentnr dersom du er registrert som matprodusent i offentlige registre. Du kan også ta kontakt med oss om du tar over et gårsbruk, slik at vi kan hjelpe deg med dette.
Informer oss her dersom dette er et brukerskifte. Vi må vite dato for bytte.

*1 Mobil eller e-post må fylles ut.

Slik skaffer du deg en brukeridentitet for å logge inn til nettsteder i norsk landbruk

Når du skal logge inn til nettsteder i norsk landbruk som bruker påloggingstjenesten fra Produsentregisteret, må du først skaffe deg et produsentnummer.

Produsentnummeret brukes som identifikasjon av deg som produsent, på lik linje med organisasjonsnummer og fødselsnummer. Det er kommunal landbruksforvaltning som gir deg produsentnummeret ditt.

Når du har skaffe deg et produsentnummer, kan du bruke det til å opprette en brukeridentitet på nett. Det er Produsentregisteret som oppretter brukeridentiteten for deg.

Produsentregisteret utsteder en personlig, elektronisk brukeridentitet som gir tilgang til nettsteder i norsk landbruk. For å opprette og ta i bruk brukeridentiteten må du akseptere brukerbetingelsene og personvernerklæringen.